Historie muzea

Renomé po celé Evropě: Svobodný stát Bavorsko přebírá Muzeum skla od roku 2014

V bývale pile v centru obce otevírá Muzeum skla v obecním vlastnictví své brány. Tím obdržela sklářská oblast Bavorského lesa centrální muzejní instituci, která je tomuto důležitému materiálu věnována.

Požadavky zakladatelů muzea –  v čele s tehdejším starostou Alfonsem Hannesem  – byly od začátku vysoké. V muzeu skla neměla být prezentována pouze sklářská bavorsko-česká tradice, nýbrž i světové kulturní dějiny skla se sbírkou od starověku až po současnost.

Sběratelská politika starosty a ředitele muzea Alfonse Hannese poskytla díky četnému zapůjčení a zakoupení exponátů vzrodit muzeum, které se během několika let rozrostlo k významnému speciálnímu muzeu. Stále rostoucí sbírka, speciální výstavy na určitá témata ateliérového skla  a mezinárodní sympozia o sklářském umění upevňují pověst muzea jako jedné z nejinformativnějších reprezentací skla v Evropě.

Od roku 2005 je stará budova muzea nahrazena novou. Obsah muzea byl dr. Katharinou Eisch-Angusovou a dr. Jůrgem Hallerem znovu prozkoumán a nově projektován tak, že je budova více než hodna své mezinárodní pověsti. Pověst muzea a finanční tíseň obce Frauenau způsobily, že se koncem roku 2012 bavorská státní vláda rozhodla převést muzeum skla do státního vlastnictví.

slide1

Novostavba z roku 2005 nahradila budovu starého muzea, které do té doby sídlilo v bývalé pile.